Gå til hovedindhold

Referat generalforsamling

 • Læs op

Indhold

  Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2024 kl. 18:30

  Deltagere: Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Poul Worch, Vagn Holk Lauridsen, Poul B. Eriksen, Elisabeth Bastholm, Thor Temte, og Linda Frederiksen

   

  Afbud: Jens Nygaard Knudsen, Ellen Wejdling og Karen E Henriksen

   

   

  1.     Valg af ordstyrer og referent.

                  Ordstyrer: Poul Worch

                  Referent: Jens B. Nielsen og Karen Eberhardt Henriksen

   

  2.     Bestyrelsen konstituerer sig

  2.1.  Formand Visti Christoffersen

  2.2.  Næstformand Thor Temte

  2.3.  Kasserer Jens B. Nielsen

  2.4.  Sekretær Karen E Henriksen

   

   

  3.     Godkendelse af dagsorden.

  3.1.  Dagsorden blev godkendt.

   

   

  4.     Gennemgang af referat fra sidste møde.

  4.1.  Møde 15-02-2024

  4.1.1.  4.1.5: Visti har skrevet Børne og Ungdomsudvalgte vedr. manglen på børnepasning i Glumsø. Lars Hoppe Søe har lovet et snarligt svar. Visti rykker for svar.

  4.1.2.  11.7 Der er endnu ikke fundet køer til afgræsning ved anlægget. Ellen og Karen arbejder fortsat på det.

  4.1.3.     Resten er indeholdt i de kommende punkter.

   

   

  5.     Orientering og debat ved formand/medlemmer

  5.1.  Formanden:

  5.1.1. Generalforsamling 2024:

  5.1.1.1. Der var et fint fremmøde til generalforsamling og der deltog repræsentanter for både Næsby, Åsø og Sandby bylaug. Glumsø & Omegns Lokalråd vil invitere de 4 bylaug: Næsby, Åsø, Tyvelse og Sandby til et fællesmøde i maj. Bylaugene vil blive opfordret til at annonce for deres aktiviteter i Netavisen.

  5.1.1.2. Der er pt 27 på mailinglisten som får tilsendt referaterne fra lokalrådets møder. Lokalrådet vedtog at alle på mailinglisten også skal have tilsendt dagsordenen. Karen sender listen til Visti.

  5.1.1.3. Lokalrådet skal være opmærksomt på, at det er muligt at avertere i Sognebladet for Tybjerg – Aversi – Tyvelse – Sandby - Vrangstrup. Det skal være for aktiviteter, som vedrører beboerne i et eller flere af de 5 sogne.

  5.1.1.4. NK afholder en Fritids- og Foreningskonference – Visti er tilmeldt.

  5.2.  Medlemmer: Ikke noget nyt

   

   

  6.     Handlingskatalog for Godt Liv i Lokalområderne

  6.1.     Visti har indsendt høringssvar vedr. det nye handlingskatalog.

   

   

  7.     Status på projekter / opgaver

  7.1.  Boligudvikling i Glumsø:

  9.1.1    Spånpladegrunden: Boligselskabet Sjælland bygger lidt flere lejligheder end først planlagt. Første spadestik til det nye byggeri er udskudt til august 2024.

  7.2.  IT:

  7.2.1. Ny hjemmeside til NetAvisen: Arbejdet skrider stille og roligt fremad. Udfordringen er primært, at det ikke er muligt at få support til arbejdet fra NK. Poul BE og Visti arbejder videre med opgaven.

  7.3.   Vandre- / Cykelrute fra Kongsgården i Vester Broby til Skelby:

  7.3.1. Thor og Anders ??? går en tur og snakker med hver enkelt lodsejer for at få deres holdning til, om der må opsættes skiltning af ruten.

  7.4.  Stisystemer i Glumsø by:

  7.4.1. Poul BE og Elisabeth har lavet et skriv til NK omhandlende cykelsti til / fra Spånpladegrunden / Glumsø samt forslag om at lave Søpark Alle til en 2 i 1 vej.

  7.5.  Stationen:

  7.5.1. I juni 2024 har der været station Glumsø i 100 år, derfor er der kommet forslag fra Doris om at markere det i forbindelse med City Night. Det kunne være i forbindelse med Glumsø løbet.

  7.5.2. Der er varslet et møde med DSB i nær fremtid om stationsbygningens fremtid.

  7.6.  Udsmykning af stakit ved Sansoteket:

  7.6.1.Spar Nord Fonden har doneret 1.000.000 kr. til projektet J

  7.7.  Råger i Glumsø:

  7.7.1. Den 5. marts var der møde i rågeruppen. Der var fokus på at få tilladelse til regulering af rågeunger i perioden fra 1. maj til 15. juni. Visti m.fl. sørger for at få lavet de nødvendige aftaler.

  7.8.  Reparationscafé i Glumsø:

  7.8.1. Der arbejdes på at etablere en reparationscafé i Glumsø i stil med den, der er i Næstved. Caféen i Næstved har åbent 4 timer en dag om måneden.

   

  8.     Økonomi

  8.1.  Den årlige støtteindsamling til Netavisen, som Poul BE står for, går rigtig godt J

   

    

  9.     Eventuelt

  9.1.  Hospicegruppen oplyser, at de nu er oppe på 400 støttemedlemmer.

   

   

  Næste møder:

  Torsdag den 18. april – Bestyrelsesmøde

  Torsdag den 16. maj – Bestyrelsesmøde

  Torsdag den 20. juni – Bestyrelsesmøde

  Sommerferie

  Torsdag den 14. august – Bestyrelsesmøde  

   

  Hvor ikke andet er angivet, afholdes mødet kl. 18.30 i Kobberstuen på Aktivitets- og Medborgerhuset ”Kroen”.

  Se flere nyheder fra Glumsø og omegn