Gå til hovedindhold

Dagsordner og referater

34 resultater

Referat generalforsamling

02. apr. 2024

Dagsorden og referat [dato]

06. mar. 2024
Nyhed - lokalområde

Læs dagsordenen og referat for lokalrådsmødet den [dato] [adresse].

Briller på laptop

Dagsorden og referat [dato]

08. feb. 2024
Nyhed - lokalområde

Læs dagsordenen og referat for lokalrådsmødet den [dato] [adresse].

Briller på laptop

Dagsorden og referat [dato]

24. jan. 2024
Nyhed - lokalområde

Læs dagsordenen og referat for lokalrådsmødet den [dato] [adresse].

Briller på laptop

2024

11. jan. 2024

Referat

Ref. 25-05-2023

25. maj 2023

Dagsorden for møde torsdag den 25. maj 20 23 kl 18:30 Deltagere: Thor Temte, Poul Worch, Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Poul B. Eriksen, Vagn Holk Lauridsen, Elisabeth Bastholm, Karen Henriksen, Ellen Wejdling, Linda Frederiksen. Afbud:. Jens Nygaard Knudsen. Gæster: Åsø Bylaug 1 Valg af ordstyrer og referent. Ordstyrer….. Referent… 2 Gennemgang af referat fra sidste møde. 2.1 Møde 20-04-2023 2.2 Gennemgå aftalte opgaver iflg. referat 3 Godkendelse af dagsorden. 3.1 …. 4 Orientering og debat ved formand/medlemmer. 4.1 Formanden: 4.1.1 Renovering af Infotavlen på Ll. Torv i Glumsø – svar til Lions 4.1.2 Ny turist info stander på stationen (eller andet sted i byen) 4.1.3 Indvielse af Gamer rum Klubben, Glumsø Skole. 4.1.4 Kandidat til den Grønne Pris 4.1.5 Hjertestarter i Hallen, Lions servicerer. 4.1.6 Sct.Hans båltale – emner at berøre 4.1.7 Demokratikursus tirsdag 6 juni – program (foreløbig) 4.1.8 Samarbejde om padelbane i Glumsø 4.1.9 Ukrainske flygtninge – skal vi engagere os i lokale arrangementer 4.1.10 Ny kontakt betjent 4.1.11 … 4.2 Medlemmer 4.2.1 … 5 Gæster: Åsø Bylaug 5.1 Gensidig præsentation (Åsø Bylaug og Lokalrådet) 5.2 Uformel dialog - herunder: 5.2.1 Nuværende arbejde i Åsø bylaug samt kommende planer. 5.2.2 Er der konkrete ting lokalrådet kan hjælpe med. 5.2.3 Hvilke informationskanaler kan vi som Lokalråd anvende for at sikre alle i Åsø er informeres om diverese aktiviteter m.m. 5.2.4 … 6 Håndtering af affaldsproblem på pladsen ved NK’s pumpestation (ved Smørhullet) 6.1 Der henkastes affald på jorden – fortrinsvis fra holdende biler 6.2 … 7 Status på projekter / opgaver 7.1 Boligudvikling i Glumsø 7.1.1 Byfilm 7.1.1.1 Status (Poul og Visti) 7.1.1.2 … 7.1.2 Velkomstmappe 7.1.2.1 Status (Poul og Visti) 7.1.2.2 … 7.2 Fjernvarme i Glumsø 7.2.1 Status (Vagn) 7.2.2 …. 7.3 Bypedellerne. 7.3.1 Info fra sæsonstart 22. april (Vagn) 7.3.2 Tag på bålhytten - Smørhullet 7.3.3 …. 7.4 Kunst i det offentlige rum – gavlmaleri på Storegade 7.4.1 Info/status (Jens B.) 7.4.2 …. 7.5 Cykelforbindelse via Ulstrup Mosevej 7.5.1 Indvielse (Jens B) 7.5.2 … 7.6 Afgræsning i Anlægget 7.6.1 Staus, hvornår udsættes køer/kalve og hvormange 7.6.2 … 7.7 Oprettelse af Hospice i Glumsø 7.7.1 Status (Poul B) 7.7.2 … 7.8 Rågekolonier i Glumsø 7.8.1 Status (Visti) 7.8.2 … 7.9 Skaterbane på Glumsø Skole 7.9.1 Status (projekt lukket ned) (Visti) 7.9.2 … 7.10 Har du projekter du vil info om/høre om, så meld ind! 7.10.1 …. 7.10.2 …. 8 Økonomi 8.1 …… (Jens B) 9 Eventuelt 9.1 …