Gå til hovedindhold

Dagsordner og referater

26 resultater

Ref. 25-05-2023

25. maj 2023

Dagsorden for møde torsdag den 25. maj 20 23 kl 18:30 Deltagere: Thor Temte, Poul Worch, Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Poul B. Eriksen, Vagn Holk Lauridsen, Elisabeth Bastholm, Karen Henriksen, Ellen Wejdling, Linda Frederiksen. Afbud:. Jens Nygaard Knudsen. Gæster: Åsø Bylaug 1 Valg af ordstyrer og referent. Ordstyrer….. Referent… 2 Gennemgang af referat fra sidste møde. 2.1 Møde 20-04-2023 2.2 Gennemgå aftalte opgaver iflg. referat 3 Godkendelse af dagsorden. 3.1 …. 4 Orientering og debat ved formand/medlemmer. 4.1 Formanden: 4.1.1 Renovering af Infotavlen på Ll. Torv i Glumsø – svar til Lions 4.1.2 Ny turist info stander på stationen (eller andet sted i byen) 4.1.3 Indvielse af Gamer rum Klubben, Glumsø Skole. 4.1.4 Kandidat til den Grønne Pris 4.1.5 Hjertestarter i Hallen, Lions servicerer. 4.1.6 Sct.Hans båltale – emner at berøre 4.1.7 Demokratikursus tirsdag 6 juni – program (foreløbig) 4.1.8 Samarbejde om padelbane i Glumsø 4.1.9 Ukrainske flygtninge – skal vi engagere os i lokale arrangementer 4.1.10 Ny kontakt betjent 4.1.11 … 4.2 Medlemmer 4.2.1 … 5 Gæster: Åsø Bylaug 5.1 Gensidig præsentation (Åsø Bylaug og Lokalrådet) 5.2 Uformel dialog - herunder: 5.2.1 Nuværende arbejde i Åsø bylaug samt kommende planer. 5.2.2 Er der konkrete ting lokalrådet kan hjælpe med. 5.2.3 Hvilke informationskanaler kan vi som Lokalråd anvende for at sikre alle i Åsø er informeres om diverese aktiviteter m.m. 5.2.4 … 6 Håndtering af affaldsproblem på pladsen ved NK’s pumpestation (ved Smørhullet) 6.1 Der henkastes affald på jorden – fortrinsvis fra holdende biler 6.2 … 7 Status på projekter / opgaver 7.1 Boligudvikling i Glumsø 7.1.1 Byfilm 7.1.1.1 Status (Poul og Visti) 7.1.1.2 … 7.1.2 Velkomstmappe 7.1.2.1 Status (Poul og Visti) 7.1.2.2 … 7.2 Fjernvarme i Glumsø 7.2.1 Status (Vagn) 7.2.2 …. 7.3 Bypedellerne. 7.3.1 Info fra sæsonstart 22. april (Vagn) 7.3.2 Tag på bålhytten - Smørhullet 7.3.3 …. 7.4 Kunst i det offentlige rum – gavlmaleri på Storegade 7.4.1 Info/status (Jens B.) 7.4.2 …. 7.5 Cykelforbindelse via Ulstrup Mosevej 7.5.1 Indvielse (Jens B) 7.5.2 … 7.6 Afgræsning i Anlægget 7.6.1 Staus, hvornår udsættes køer/kalve og hvormange 7.6.2 … 7.7 Oprettelse af Hospice i Glumsø 7.7.1 Status (Poul B) 7.7.2 … 7.8 Rågekolonier i Glumsø 7.8.1 Status (Visti) 7.8.2 … 7.9 Skaterbane på Glumsø Skole 7.9.1 Status (projekt lukket ned) (Visti) 7.9.2 … 7.10 Har du projekter du vil info om/høre om, så meld ind! 7.10.1 …. 7.10.2 …. 8 Økonomi 8.1 …… (Jens B) 9 Eventuelt 9.1 …

Referat generalforsamling

03. apr. 2023

Dagsorden for møde torsdag den 16. marts 2023 kl 18:30

16. mar. 2023

Referat generalforsamling

16. mar. 2023

Referat bestyrelsemøde

23. feb. 2023

‎ Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 19. januar 2023 kl. 18:30

Referat

23. feb. 2023

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 19. januar 2023

Referat af møde torsdag den 21. januar 2021

07. nov. 2022

Referat generalforsamling 14. september 2021

03. nov. 2022