Gå til hovedindhold

Dagsorden for møde torsdag den 16. marts 2023 kl 18:30

Indhold

  Dagsorden for møde torsdag den 16. marts 20 23 kl 18:30

   

  Deltagere: Thor Temte, Jens Nygaard Knudsen, Poul Worch, Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Poul B. Eriksen, Vagn Holk Lauridsen, Karen Henriksen, Elisabeth Bastholm, Linda Frederiksen, Ellen Wejdling.

  Afbud:

   

   

  • 1 Valg af ordstyrer og referent.

                  Ordstyrer…..

                  Referent……

   

  • 2 Bestyrelsen konstituerer sig.
   • 1 Bestyrelsen konstiturer sig med formand, næstformand, kasser og sekretær
   • 2 Præsentation ”bordet rundt”
   • 3 Billed af bestyrelsen.

   

   

  • 3 Gennemgang af referat fra sidste møde.
   • 1 Møde 19-01-2023
   • 2 Gennemgå aftalte opgaver iflg. referat

   

   

  • 4 Godkendelse af dagsorden.
   • 1 ….

   

   

  • 5 Orientering og debat ved formand/medlemmer.
   • 1 Formanden:
    • 1.1 Deltagelse af lokalrådssupport Mette Dinesen på næste møde
    • 1.2 Hjertestarter kampagne
    • 1.3 Kloarkering ved skolen → anlæg af grusti og krolf bane
    • 1.4 Administrationsgrundlag for flexboliger i Næstved Kommune
    • 1.5 Oversigt over mulighederne for at søge fonde (LUP)
    • 1.6 Storegade 4 - pizzaria, lejligheder…
    • 1.1 M.m.
   • 2 Medlemmer
    • 2.1 Kommuneplanstrategi – foreningsmøde 7. marts (Elisabeth, Poul, Jens B. Thor og Visti)
    • 2.2 Kommuneplanstrategi – følgegruppemøde 9. marts (Visti)
    • 2.3 Temamøde, foreningernes kommunikation med omverden (Poul og Visti)
    • 2.4 M.m.

   

   

   

  • 2 LUP (LokaleUdviklingsPlaner) 2022/23
   • 1 Workshop onsdag 29/3-2023 kl 19:00 i den Gule Cafe.
   • 2 Hvem gør hvad:
    • 2.1 Annoncering – hvem gør hvad hvorhenne
    • 2.2 Oplæg, facilitering (Vagn, Karen og Ellen)
    • 2.3 Indretning af lokale – borde, stole, plakatter, etc.
   • 3 …..

   

   

  • 3 Cykelforbindelse via Ulstrup Mosevej
   • 1 Status (Jens B)
   • 2 Indvielse (Jens B)
   • 3 ……

   

   

  • 4 Fjernvarme i Glumsø
   • 1 Orientering om status for projektet (Vagn)
   • 2 …..

   

   

  • 5 Status på projekter / opgaver
   • 1 Boligudvikling i Glumsø
    • 1.1 Velkomstmappe (Poul B og Visti)
     • 1.1.1 Mail til foreningers præsentation
     • 1.1.2 …….
    • 1.2 Byfilm
     • 1.2.1 Status (Poul og Visti)
     • 1.2.2 …
    • 1.3 Søpark Alle 1
     • 1.3.1 Status
     • 1.3.2 …
    • 1.4 Spånpladegrunden
     • 1.4.1 Status
     • 1.4.2 …
    • 1.5 Sorøvej 17
     • 1.5.1 Status (Jens B)
     • 1.5.2 …
    • 2 Vejarbejder / trafikregulering i Glumsø
     • 2.1 Opfølgende mail til Trafik og Miljø, Team Trafik
     • 2.2 ….
    • 3 IT, hjemmesider, infosystemer elektroniske infosystemer
     • 3.1 Status på ny hjemmeside MærkGlumsø, (Poul B, Visti)
      • 3.1.1 Hvor lokalrådet generel info / referater / etc.
     • 3.2 …
    • 4 Rågekolonier i Glumsø
     • 4.1 Ref. fra første møde i arbejdsguppen
     • 4.2 …
    • 5 Har du projekter du vil info om/høre om, så meld ind!
     • 5.1 ….
     • 5.2 ….

   

   

   

   

  • 6 Økonomi
   • 1 Fællespulje – bevilget Kr 5.200,- til Bio Jubilæum
   • 2 ………

   

   

  • 7

  Eventuelt

  • 1

   

  Næste møder:

                        Onsdag den 29. marts LUP Borgermøde – Den Gule Cafe kl 19:00

  Torsdag den 20. april

                        Torsdag den 25. maj

                        Torsdag den 15. juni

  Hvor ikke andet er angivet, afholdes mødet kl. 18:30 på Aktivitets og Medborgerhuset ”Kroen” i Kobberstuen.

  Se flere nyheder fra Glumsø og omegn