Gå til hovedindhold

Vrangstrup

Vrangstrup er en lille kirkelandsby, der udmærker sig ved sin særlige topografiske beliggenhed, på kanten af en slugt ned mod Susåens ådal ved kommunegrænsen.

  • Læs op

Indhold

    Yderst mod åen ligger den meget lille og særprægede, middelalderlige kirke, mens gårdene ligger højere oppe af skråningen langs landsbygaden, der løber parallelt med dalen. Gårdene ligger hovedsageligt skjult bag store træer, og kirkens placering synes derfor isoleret på den lille bakke helt ude i engene.

    Fra et punkt øst for landsbyen i en lille lokal kløft udløber en landskabelig markant allé, der krydser såvel Susåen som Ringsted Å. Ved overgangen over Susåen ses én af de karakteristiske jernbetonbroer med jernrækværk.

    Måske også interessant for dig