Gå til hovedindhold

Glumsø Statsskov

Landskabet i Glumsø Skov er meget afvekslende og rummer, foruden løvskov, også højdedrag, enge,
søer og mindre moseområder. Som besøgende bemærker
man landskabets mange kontraster: bakker og søer, by og
land, fortid og nutid. Gå selv på opdagelse i området og læs
her om alt det, du kan møde på turen.

  • Læs op

Indhold

    Den 7. juni 2004 underskrev Suså Kommunes borgmester Poul Erik Sørensen og Miljøministeren betingelserne for overdragelsen af de kommende skovarealer til Staten. Overdragelsen og underskrivelsen fandt sted i projektområdet. Suså Kommune overdragede i alt ca. 44 ha landbrugsjord til Miljøministeriet ved kontraktens underskrift.

    September 2004 blev nedsat en arbejdsgruppe, som fik ansvaret for udarbejdelse af et planforslag.

    Læs planforslaget her

    Hvad kan jeg ellers opleve?